Grupa DALMATINACA 195_ Dalmatinske pesme – Nice dalmatian music from YUGOSLAVIA


LIČNO JAKO VOLIM PEVANJA KOJA IZVODE KLAPE, MALENI HOROVI KOJI VEOMA SKLADNO PEVAJU PO JADRANSKOM MORU, NEKADA JUGOSLOVENSKOM A SAD SVAČIJEM.

NO AJDE DA ČUJEMO JEDNOG OD ONIH KOJI SU ZAPOČINJALI OVU MUZIKU I DA ZAPISUJU I IZVODE PO STROGIM PRAVILIMA. PETAR TRALIĆ JE VALJDA NAJVEĆE IME OVE VRSTE ETNIČKE MUZIKE KOJA PRIPADA NARODU KOJI ŽIVI NA JEDNOJ OD OBALA JADRANSKOG MORA. LETS LISTEN TO THIS FINE ACAPELLA MUSIC FROM FORMER YUGOSLAVIA.

Група ДАЛМАТИНАЦА пева за овај блог