Old envelope for DECCA recordings on 78 rpm – Стара кеса за плоче на 78 обртаја