ALBAN BERG 1969 Wozzek (YUgoslav edition)


WOZZEKa

JEDNA MANJE POZNATA PLOČA SVIMA ALI POZNATA U SVETU TOGA DOBA. TA SE DRAMA IZVODILA I NA NEKIM NAŠIM POZORIŠNIM SCENAMA, ONE JUGOSLAVIJE NARAVNO. TO JE VEOMA JEDNO LEPO DELO ČIJU JE PRIČU IPAK NADŽIVELA MUJZIKA POZNATA I DO DANA DANAŠNJEG.

Wozzek (YUgoslav edition)

Advertisements