Prva igranka u Beogradu sa električnim gitarama 1961 (Siluete)


Advertisements