Selo moje lepše od Pariza


Dobismo i jedan novi lep članak o staroj muzici koji možemo da objavimo ovde na ovim strnaicama i to od jednog našeg donatora koji ne oskudeva ovako lepim člancima o staroj dobroj muzici JUGOSLAVIJE.

Zoran Janjetović, ” ‘Selo moje lepše od Pariza’ ” – narodna muzika u socijalističkoj Jugoslaviji’ ”, u: Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVII, sveska 3, Beograd 2011, str. 63-89

Da bi ste ga pročitali otidite na ovo mesto