OPATIJA 1968 – Prestigious festival from YUGOSLAVIA again here on this blog


opatija68-prednja

Dve pomalo zaboravljene ženske iz nekadašnje JUGOSLAVIJE Elda Viler i Lidija Kodrič pevaju pesmice

1. Mesto mladih 2. Otoki

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s